Skip to main content
All Posts By

dyrutssg

Skal vi godta en lovstridig næring?

Stortinget har i dag kommet med en innstilling som vil videreføre pelsdyrhold i nettingbur. Et dyrehold som har stor motstand i befolkningen, og i tillegg synes å stride med lov om dyrevelferd av 2009 (dyrevelferdsloven). Tekst: Jurist og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Monica Dahlback.  I dag kom innstillingen fra Stortingskomiteen om fremtiden til pelsdyrene i bur. En innstilling som...
Read More

Skal vi godta en lovstridig næring?

Stortinget har i dag kommet med en innstilling som vil videreføre pelsdyrhold i nettingbur. Et dyrehold som har stor motstand i befolkningen, og i tillegg synes å stride med lov om dyrevelferd av 2009 (dyrevelferdsloven). I dag kom innstillingen fra Stortingskomiteen om fremtiden til pelsdyrene i bur. En innstilling som går for en fortsettelse av pelsdyroppdrett i Norge. Flere andre...
Read More

Skal vi godta en lovstridig næring?

Stortinget har i dag kommet med en innstilling som vil videreføre pelsdyrhold i nettingbur. Et dyrehold som har stor motstand i befolkningen, og i tillegg synes å stride med lov om dyrevelferd av 2009 (dyrevelferdsloven). I dag kom innstillingen fra Stortingskomiteen om fremtiden til pelsdyrene i bur. En innstilling som går for en fortsettelse av pelsdyroppdrett i Norge. Flere andre...
Read More

Skal vi godta en lovstridig næring?

Stortinget har i dag kommet med en innstilling som vil videreføre pelsdyrhold i nettingbur. Et dyrehold som har stor motstand i befolkningen, og i tillegg synes å stride med lov om dyrevelferd av 2009 (dyrevelferdsloven). Tekst: Jurist og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Monica Dahlback.  I dag kom innstillingen fra Stortingskomiteen om fremtiden til pelsdyrene i bur. En innstilling som...
Read More

Skal vi godta en lovstridig næring?

Stortinget har i dag kommet med en innstilling som vil videreføre pelsdyrhold i nettingbur. Et dyrehold som har stor motstand i befolkningen, og i tillegg synes å stride med lov om dyrevelferd av 2009 (dyrevelferdsloven). Tekst: Jurist og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Monica Dahlback.  I dag kom innstillingen fra Stortingskomiteen om fremtiden til pelsdyrene i bur. En innstilling som...
Read More

Skal vi godta en lovstridig næring?

Stortinget har i dag kommet med en innstilling som vil videreføre pelsdyrhold i nettingbur. Et dyrehold som har stor motstand i befolkningen, og i tillegg synes å stride med lov om dyrevelferd av 2009 (dyrevelferdsloven). Tekst: Jurist og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Monica Dahlback.  I dag kom innstillingen fra Stortingskomiteen om fremtiden til pelsdyrene i bur. En innstilling som...
Read More