Dette kan du gjøre

Bli medlem av Dyrebeskyttelsen Norge

Vi trenger din støtte både økonomisk og for at vi skal kunne påvirke norske myndigheter. Jo flere vi er, jo sterkere stemme har vi. Med økte ressurser kan vi som organisasjon gjøre mer for dyrene, og vi kan sette inn større krefter for å drive informasjons- og lobbyvirksomhet. Klikk her for å bli medlem av Dyrebeskyttelsen Norge.

Kontakt norske myndigheter

Skriv til våre stortingspolitikere og still krav om rettsvern for dyr, at de skal sette hjemløse dyr på dagsorden og at de tar det økonomiske ansvaret for å sette en stopper for den lidelsen som hjemløse dyr utsettes for i dag. Minn dem også på viktigheten av et påbud om ID-merking. ID-merking gjør det lettere å føre bortkomne dyr og deres eiere sammen igjen.

Katten Simone: ble reddet av avd. Farsund og trenger et nytt hjem!

Les mer på Dyreidentitet.no.

Er det en lokalavdeling i din nærhet? Les i rapporten ”Hjem, kjære hjem?” om arbeidet i din nærmeste lokalavdeling og kontakt så lokale politikere for å informere dem om dette arbeidet og be dem støtte lokalavdelingen økonomisk og tilrettelegge for at de frivillige kan hjelpe hjemløse dyr.

Kontakt også politikere fra ditt hjemsted, som har en plass på Stortinget, og be om at de skal jobbe for å sette fokus på hjemløse dyr, jobbe for et påbud mot id.merking, starte holdningsskapende arbeid og at det bevilges penger til å hjelpe på den akutte og desperate situasjonen som har oppstått for hjemløse dyr i Norge.

Spre informasjon om hjemløse dyr

De hjemløse dyrenes største fiende er uvitenhet og ignoranse. Last ned rapporten ”Hjem, kjære hjem?” og del den med venner og familie. Skriv leserinnlegg i pressen hvor du tar opp hvor omfattende problemet med hjemløse dyr er og hvilken lidelse de utsettes for.

Meld deg hos Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger og hjelp til med informasjonsarbeid som utdeling av brosjyrer og deltakelse på stander.

Praktisk hjelpearbeid

Meld deg hos Dyrebeskyttelsens lokalavdelinger og hjelp til i arbeidet med hjemløse dyr. Flere lokalavdelinger har hjelpesentre og trenger frivillige til stell og redningsarbeid.

Bli fosterhjem! Åpne ditt hjem for et hjemløst dyr mens lokalavdelingen finner et permanent hjem.

Gi et hjemløst dyr et godt hjem i stedet for å skaffe et «nytt» dyr fra oppdrett.

Wanda og Willy: ble reddet av Dyrebeskyttelsen Norge avd. Oslo og Akershus